јануар 23, 2024 | Време читања: 4 минута

Све што треба да знате о завршном испиту

Све што треба да знате о завршном испиту

Друго полугође је управо кренуло, а пред осмацима је један од најизазовнијих периода у образовању. Густ распоред дешавања уједно подразумева и већу нервозу и трему, па су праве информације родитељима и ђацима од великог значаја. За многе ђаке ово ће бити и прво озбиљно тестирање од кога у највећој мери зависи упис у жељену средњу школу. Како не бисте лутали по интернету у потрази за додатним информацијама, пред вама је свеобухватни водич за полагање завршног испита за упис у средњу школу, почевши од рачунања бодова из школе, па до начина на који се деца спремају за полагање.

Шта се полаже: завршни испит, пријемни испит или мала матура?

Иако се ови термини у масовној комуникацији употребљавају синонимски, ипак постоје извесне разлике. Мала матура је неформални назив за скуп догађаја који обележавају крај осмогодишњег школовања. Назив обухвата и сва три испита која деца полажу на крају осмог разреда, али и заједничку генерацијску прославу коју школа организује. Тако да припрема за малу матуру може да подразумева не само полагање испита из математике, српског и изборног предмета, него и фризуру, патике, сако или шминку.

Пријемни испит је испит који организује нека устанава за пријем, што је карактеристично за упис на факултете. Како је ово заједнички испит за све осмаке, и како се од броја постигнутих бодова упис врши у различите средње школе, званично је прихваћен израз завршни испит.

Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања, као и полазници који су обавезно образовање завршили по програму за функционално образовање одраслих.

Који предмети се полажу на завршном испиту?

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања за ученике који су завршили основну школу.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста:

 • из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност,
 • из предмета Математика,
 • из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученици осмог разреда су се до 29. децембра изјаснили из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним. Досадашња пракса је показала да су на тестовима од 20 задатака, 9 задатака основног нивоа, 7 средњег и 4 напредног нивоа.

Концепт завршног испита је утврђен 2010. године, са циљем да се обезбеде подаци о степену остварености општих и посебних стандарда постигнућа, односно образовних стандарда за крај обавезног образовања и васпитања. Након обављеног испита сматра се да је ученик завршио основну школу и стекао право уписа у средњу школу.

 

Како се рачунају бодови за завршни испит?

Ученик на основу општег успеха из школе може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је укупно 100 бодова.

Да бисте добили број бодова које ученик носи из школе, потребно је да саберете општи успех ђака у 6, 7. и 8. разреду и да их помножите са 4.

(5.00 + 5.00 + 5.00) *4= 60

Како се са три теста добија 40 бодова? Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту који чине: Биологија, Географија, Историја, Физика или Хемија.

Број бодова на пријемном испиту се добија тако што се остварен број бодова на тесту из српског језика и математике (максимално 20) множи са 0.70, док на тесту из изборног предмета са 0.60.

20*0.70 + 20*0.70 + 20* 0.60 = 40

 

Календар активности за ученике осмог разреда

У школској 2023/2024. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 17, 18. и 19. jуна 2024. године. У изузетним случајевима, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Пробни испит се полаже 22.3. (математика) и 23.3 (српски језик и књижевност и изборни предмет), што је релативно брзо по поласку у друго полугође. Пробни завршни је уједно и прилика да ђаци реално процене своје знање, како би се на време припремили за завршни испит.

Датум одржавања пријемних испита за ђаке са специјалним склоностима

 1. Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота- недеља 10, 11. и 12.05. 2024. године од 8-11ч;
 2. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 11.05.2024. године, 12-14ч биологија; 15-17ч хемија
 3. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 11.05. 2024. године – српски/матерњи језик, 9-11ч; 12.05.2024. године – страни језик, 10-12ч
 4. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 11.05.2024. године, 14-16ч
 5. Пријемни испити у музичким школама петак-субота-недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
 6. Пријемни испити у балетским школама петак-субота-недеља 17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
 7. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 18.05.2024. године, 10-12ч математика
 8. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 18.05.2024. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
 9. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 18.05.2024. године, 14-16ч физика
 • Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 18.05.2024. године, писмени тест 13-15ч; 19.05.2024. године, усмени испит oд 10ч
 • Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику недеља 19.05.2024. године, 10-12 ч

Целокупни календар активности за ученике 8. разреда можете погледати овде.

Постигнути бодови из претходне године

Извештај министарства који обухвата резултате истраживања на окружном, регионалном и националном нивоу, пружио је увид у успехе ученика на три теста након основне школе.

Према званичним подацима, ученици су постигли најбоље резултате на трећем, тзв. комбинованом тесту (просечни број поена износио је 14,42), затим на тесту из математике (11,90 поена у просеку) и, на крају, на тесту из српског језика и књижевности (10,74 поена у просеку)!

Што се тиче трећег теста, ученици у Србији су били најуспешнији на тесту из хемије (16,06 поена), затим физике (15,58 поена) и географије (14,63 поена).

Према извештају, ђаци из Београда, Шумадијског, Косовско-митровачког и Јужнобачког округа имали су изнадпросечне резултате на сва три теста.

На републичком нивоу, показало се да су девојчице биле успешније од дечака по питању остварених резултата. То се дешавало и ранијих година, а током школске 2022/2023. године су „разлике веће на тесту из српског језика и књижевности него на друга два теста“.

Према подацима, девојчице су показале више знања на тестовима из српског језика и књижевности, математике, биологије, хемије и географије. Са друге стране, дечаци су били успешнији на тестовима из историје и физике.

Припрема за завршни испит

Завршни испит може да буде изазован, али уз правилан приступ и предан рад, можете постићи изванредне резултате. Ево неколико савета из прве руке како се припремити за полагање пријемног испита.

 • Разумевање испитног формата

Пре него што почнете с припремама, пажљиво проучите структуру и формат завршног испита. Разумевање врсте питања, временских ограничења и оцењивања помоћи ће вам да се боље фокусирате током припрема. Наши наставници вам саветима могу помоћи да што лакше усвојите ова правила.

 • Планирање времена

Поставите реалне циљеве и направите распоред учења који ће вам омогућити равнотежу између школе, активности и припрема за испит. Редовно ажурирајте свој распоред како бисте били сигурни да покривате све области градива. Најбоље су ране припреме, али ако сте као 90% деце кренули са припремама на почетку другог полугођа, боље планирање је неопходно.

 • Идентификација јачих и слабијих тачака

Процените своје знање из сваке области градива. Идентификујте области у којима се осећате самоуверено и оне које захтевају додатну пажњу. Фокусирајте се на слабије тачке како бисте их побољшали. У нашој школи имате тестирања из сваке области која вам показују тачно где су пропусти и на шта би требало више обратити пажњу.

 • Активно учење

Немојте само пасивно да читате градиво. Активно учење, попут решавања тестова, рад на задацима и дискутовање с другима, помаже у бољем разумевању градива. Покушајте да створите сопствене резимее и дијаграме како бисте олакшали памћење. Велики број домаћих задатака које добијате после сваког часа у нашој школи служи управо томе.

 • Сарадња с другима

Рад у групи може бити користан, јер се међусобно можете подстицати на учење. Размена идеја и решавање проблема заједно може побољшати ваше разумевање градива.

 • Пракса уз претходне испите

Решавајте претходне завршне испите како бисте стекли осећај за типове питања и временски притисак. Ово ће вам помоћи да се боље припремите за сам испитни дан. У нашој школи организујемо симулације тестирања како би ђаци осетили атмосферу и притисак полагања.

 • Комуникација са наставницима

Ако наиђете на потешкоће или имате питања, немојте да се устручавате да питате своје професоре. Они су ту да вам помогну и пруже додатне информације. Мала тајна: они воле кад не знате, јер је то показатељ да ћете да знате када буде требало.

Ако желите да нам се придружите у раду, све што треба да урадите је да попуните пријаву. Срећно!