фебруар 22, 2024 | Време читања: 4 минута

Индивидуална или групна настава – шта је боље?

Индивидуална или групна настава – шта је боље?

Образовање и васпитање су одувек представљали стратешко питање сваке државе и народа. Школа има централно место у развоју друштва. Међутим, у данашњим условима општих друштвених промена, научно-технолошких и глобализацијских процеса, улога школе се уволико мења. Све то налаже потребу за преиспитивањем њеног места у формирању младих генерација и обезбеђивању просперитета у  будућности друштва.

Родитељи се често суочавају с дилемом када је у питању одабир начина припреме своје деце за завршни испит, посебно када је реч о настави српског језика и књижевности. У жељи да пруже најбољу могућу припрему, често се поставља питање да ли је боље определити се за индивидуалну или групну наставу?

Нови услови живота постепено мењају монополистички положај школе у систему образовања и васпитања, али се истовремено не смањује њена одговорност.  У том контексту, наставници се суочавају са задатком проналажења нових форми школског образовања које ће задржати атрибуте организованости, систематичности и рационалности. У томе ја видим допринос Академског центра знања.

Стога, питање избора између индивидуалне и групне наставе постаје кључно за родитеље који желе најбоље за своју децу.  Разматрање специфичности и потреба сваког детета, као и консултације с наставницима, могу помоћи родитељима да донесу одлуку која ће најбоље одговарати образовним потребама и стилу учења њихове деце. Одлука се често своди на балансирање између персонализоване пажње у индивидуалној настави и предности сoцијалне интеракције у групној настави.

Дилеме и бојазни родитеља

Из своје богате праксе и искуства, како мојег, тако и мојих колега, указаћу на један уобичајени тренд у родитељским одлукама о избору између групне и индивидуалне наставе. То често има везе с финансијским аспектом.  По мом опажању, родитељи се чешће опредељују за групне часове из економских разлога, али у исто време носе са собом предубеђења и страхове у вези са ефикасношћу таквог облика наставе за њихову децу.  На родитељским састанцима честа су  питања и бриге, усмерене ка идеји да ли ће њихово дете постићи најбоље могућe резултате учења ако настава није апсолутно посвећена само њиховом детету.

Покушаћу да путем овог чланка  разјасним ову дилему.  Групна настава, иако можда изгледа као опција која заостаје у ексклузивности ка посвећености, често нуди бројне предности.  У групном окружењу, ученици се излажу  рaзличитим перспективама и стиловима учења, што може обогатити њихов интелектуални развој. Такође, учење кроз дијалог и сарадњу с вршњацима може подстаћи развој критичког мишљења и комуникационих вештина.

Што се тиче страха и предубеђења родитеља о квалитету групне наставе, битно је разумети да компетентан наставник може ефикасно усмерити час ка потребама сваког ученика. Подржавам индивидуални приступ и рад са сваким учеником појединачно, али и у групној настави имамо могућност да адаптирамо материјал и подстакнемо индивидуални напредак. У избору између групне и индивидуалне наставе, важно је промовисати разноврстан поглед и размoтрити обе опције са циљем постизања најбољег постигнућа за свако дете.  Размотримо оба приступа појединачно.

Индивидуални часови – предности и мане

Индивидуални часови представљају одличан начин припреме за испите и учење. Ево неколико разлога зашто родитељи могу пронаћи предности у оваквом облику наставе:

 1. Прилагођеност потребама и интересовањима ученика. Индивидуални часови су савршено прилагођени сваком ученику. Наставници постају тутори који се фокусирају на потребе и интересовања детета, што омогућава боље разумевање и апсорбовање градива.
 2. Помоћ у припреми за испите. Када се ученик припрема за усмено одговарање или писмени задатак, индивидуални час може бити од велике помоћи. Наставник помаже у разрешавању детаља и објашњавању конкретних концепата.
 3. Детаљна анализа домаћих задатака. Уколико ученик има проблема са домаћим задацима, индивидуална настава омогућава наставнику да детаљно анализира задатке и објасни сав потребни додатни материјал.
 4. Подршка код специјализованих пројеката. За школске пројекте и презентације које захтевају веће истраживачке напоре, индивидуални час може бити одлична подршка у планирању и реализацији.
 5. Флексибилност у времену. Индивидуални часови пружају флексибилност у избору времена и учесталости часова. Родитељи и деца могу сами бирати када и како организовати наставу, на основу слободног  времена сваког ученика.
 6. Појачана фокусираност. С обзиром на то да је сва пажња усмерена само на једног ученика, индивидуална настава пружа дубок фокус и позитивно утиче на квалитет времена посвећеног учењу.

Размотримо сада мане индивидуалних часова:

 1. Одуство групне динамике. Индивидуална настава може изоставити интеракцију између вршњака. Овај аспект може ускратити деци широк спектар искуства, као што су размена идеја и различити начини размишљања.
 2. Превелики притисак. Фокус на само једном ученику може изазвати превелики притисак на њега. Очекује се да он преузме вођство у наставном процесу, даје одговоре, решава задатке и дискутује са наставником, што може довести до притиска и страха од неуспеха.
 3. Неравнотежа моћи. Ова форма наставе може резултовати неравнотежом моћи, где је ученик тај који је у фокусу у  сваком  аспекту наставе. Можете замислити себе да спарингујете у тенису са Новаком Ђоковићем, сигурно бисте осетили трему пред сваки меч уколико немате неког вршњака поред вас који на истом нивоу утренираности.
 4. Смањена разноликост. Индивидуални часови могу ограничити изложеност различитим перспективама других ученика која произилази из групне наставе.

Свака од ових тачака има свој утицај на образовни процес, и родитељи морају да обрате пажњу на оба аспекта како би донели најбољу одлуку за своју децу.

Групни часови – предности и мане

Размотримо  сада групне часове у решавању родитељских дилема. Предности групних часова за припрему завршног испита су велике:

 1. Финансијска приступачност. Групни часови су обично економски приступачнији у односу на индивидуалне часове, што чини образовање доступнијим за већи број ученика.
 2. Мотивација за напредак. Групна динамика пружа знатан подстицај ученицима, посебно кроз узајамно мотивисање и подршку ученика у групи. Колективни дух може значајно повећати мотивацију за учење.
 3. Развој социјалних вештина. Кроз сарадњу са вршњацима, ученици уче важне социјалне вештине као што су тимски рад, решавање проблема и комуникација.
 4. Разноврсност у погледу на језик и њижевност. Групе обично укључују децу из различитих матичних школа, што доприноси ширини перспективе и разноврсности у учењу.
 5. Ефективно учење у пубертету. Истраживања показују да ученици у пубертету боље реагују на исправке и савете вршњака него наставника.

Мане групних часова:

 1. Недостатак индивидуалног приступа. Неки ученици могу остати незадовљни ако групни часови не обезбеде индивидуални приступ за припрему за конкретних задатак из матичних школа  или ако теме не одговарају појединачним потребама за испитивање у матичним школама.
 2. Мање прилика за индивидуално изражавање. С обзиром на број ученика у групи, свако дете може имати мање прилика за активно учешће, што може ограничити њихове могућности да говоре и постављају питања онолико колико желе.
 3. Стандардизован стил учења. Групе често прилагођавају стил учења већини, што може бити несагласно с појединачним начином учења.
 4. Нефлексибилни термини. Унапред договорени термини могу ограничити флексибилност и промену распореда, што може представљати проблем за ученике са комплексним распоредима.

Закључак

На крају, избор између индивидуалне и групне наставе за припрему деце заступају различите предности и изазови. Индивидуални часови су идеални за ученике који се истичу и који имају специфичне потребе или кратак временски рок за постизање циљева. Групна настава може бити корисна за размену идеја и интеракцију са вршњацима, али може ометати напредак онима који одскачу или заостају. Важно је адаптирати избор наставног метода у складу са посебним потребама и обавезама деце, укључујући и оне са посебним развојним потребама или ограниченим распоредом.

Успешан избор зависи од постизања баланса између индивидуалних потреба и социјалних динамика, како би се омогућило најбоље образовање за свако дете. Различити ученици имају различите преференце и потребе у процесу учења, и као што је случај са спортским активностима, тако и у настави, индивидуални или групни приступ може имати подједнако успешне резултате.  Да ли се ваш син или ћерка одлучују за индивидуалне спортове попут гимнастике, тениса, пливања и сл., или, рецимо, за групне спортове као што су кошарка, фудбал, одбојка? Важно је знати да оба спорта, као и оба приступа у настави, доводе до резултата, и да је само питање у томе шта вашем детету више као особи прија. Неки ученици процветавају у групном окружењу, где подршка вршњака и узајамна мотивација стварају позитивну радну атмосферу. С друге стране, индивидуални приступ може одговарати онима који боље функционишу у појединачном окружењу и желе целокупну посвећеност наставника.

Позивамо родитеље и децу генерације малих матураната 2023/2024 да се пријаве за групну наставу у Академском центру знања. Последњи рок за упис је до краја фебруара, и пријаве су отворене путем следећег линка.

Аутор: Марко Радуловић, професор српског језика и књижевности